zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-16Jacek OSTASZEWSKI – O narracji epistemicznie niejednoznacznej. Niewiarygodność w kinie gier umysłowych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Literaturoznawcza koncepcja narratora niewiarygodnego stanowi punkt wyjścia charakterystyki zjawiska kina gier umysłowych. Tekst przedstawia typologię niewiarygodności narracyjnej w filmach fabularnych, wskazując na jej podstawowe strategie i funkcje komunikacyjne, związane na przykład z ujawnieniem niewiarygodności w finałowym zwrocie akcji. Diagnozie upowszechnienia się w kinie współczesnym niewiarygodności narracyjnej towarzyszy wskazanie na tendencję do posługiwania się niewiarygodnością rozproszoną, która z jednej strony może pozostać niezauważona, z drugiej zaś wprowadza epistemologiczną niepewność w odbiorze filmu.

Słowa kluczowe: narrator niewiarygodny, filmy gier umysłowych, filmy puzzle, ironia, denarracja, niewiarygodność rozproszona

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Filmu, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
E-mail: jacek.ostaszewski@uj.edu.pl
Tel. 12 6645607
https://film.uj.edu.pl/kadra/pracownicy/jacek-ostaszewski
https://orcid.org/0000-0003-1160-4021  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887