zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-22Stefan SAWICKI – Dlaczego Norwid?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł zwraca uwagę na wartość chrześcijańskiej twórczości Cypriana Norwida dla tożsamości narodowej Polaków w czasie nazywanym „epoką świecką”. Autor artykułu widziałby w Norwidzie humanistycznego patrona kultury polskiej we współczesnej Europie.

Słowa kluczowe: Cyprian Norwid, tożsamość narodowa, kultura europejska

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.pl
Tel. 81 4453217  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887