zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-09Piotr STALMASZCZYK – Pytania o język (i świat)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł skrótowo przedstawia pytania o język stawiane przez amerykańskiego językoznawcę Noama Chomsky’ego i amerykańskiego filozofa Johna Searle’a. Autor wskazuje na konieczność przyjęcia określonej ontologii (neuropsychologicznej, społecznej, abstrakcyjnej), dzięki czemu pytania o język formułowane są w odpowiednim kontekście filozoficznym. Artykuł nawiązuje również do niektórych zagadnień z zakresu analitycznej filozofii języka oraz wskazuje na przesunięcia w przedmiocie badań wynikające ze zmian zachodzących w kognitywno-analitycznej tradycji filozofii nowożytnej.

Słowa kluczowe: językoznawstwo generatywne, filozofia języka, pytania Chomsky’ego, pytania Searle’a, ontologia

Kontakt: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
E-mail: piotr.stalmaszczyk@uni.lodz.pl
Tel. 42 6645220
http://anglistyka.uni.lodz.pl/stalmaszczyk-piotr-prof-dr-hab/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887