zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-19Tomasz WALCZYK – Język i nowe media w dobie postprawdy. Ujęcie teleepistemologiczne


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest zaprezentowanie sformułowanej przez Lva Manovicha koncepcji języka nowych mediów w kontekście zjawiska określanego jako postprawda. Zadanie to wiąże się ze wskazaniem relacji między właściwościami nowych mediów a wzrostem znaczenia niepożądanych zjawisk, takich jak fake newsy czy bańki informacyjne. Wymienione zjawiska wpływają na rzetelność publikowanych informacji, a także ujawniają rolę algorytmów w profilowaniu treści prezentowanych użytkownikom. Wnioski z prowadzonych analiz wspierane są wynikami badań z zakresu teleepistemologii i epistemologii społecznej.

Słowa kluczowe: nowe media, język, postprawda, fake news, bańka informacyjna, teleepistemologia, epistemologia społeczna

Kontakt: Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031, Lublin
e-mail: tomasz.walczyk@mail.umcs.pl
ORCID 0000-0002-4858-7336  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887