zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Wspólny język


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przywołując refleksję św. Augustyna, Ludwiga Wittgensteina, Hansa-Georga Gadamera, Jana Łukasiewicza i Stanisława Judyckiego, autorka rozważa sensy stwierdzenia, że język jest dobrem wspólnym. Omawia zwłaszcza rolę języka jako narzędzia budowania więzi wspólnotowych i wskazuje na „prawdę rzeczy” jako ostateczny fundament tych więzi. W tym kontekście postuluje również konieczność przyjęcia odpowiedzialności za język przez wszystkich jego użytkowników, a zwłaszcza przez tych, od których – jak od naukowców – można oczekiwać szczególnej biegłości językowej oraz świadomości wpływu, jaki wywierają na innych.

Słowa kluczowe: dobro wspólne, wspólnota, odpowiedzialność, dialog, prawda, 

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887