zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-10Krzysztof BABICKI – Fotografia jako medium pamięci. Szkic na podstawie Hanemanna Stefana Chwina i Dracha Szczepana Twardocha


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W tekście omówiona została rola fotografii w wybranych dziełach polskiej literatury najnowszej (w Hanemannie Stefana Chwina oraz Drachu Szczepana Twardocha). W powieściach tych motyw fotografii przede wszystkim wiąże się z nieciągłością narracji; fotografia przywołuje wydarzenia z dawnych lat i zmarłe osoby, ale również uruchamia nowe wątki fabularne. Jako medium pamięci zdjęcia skłaniają do przemyśleń nad wytwarzaniem wspomnień. 

Słowa kluczowe: fotografia, Szczepan Twardoch, Stefan Chwin, pamięć, wspomnienia

Kontakt: Katedra Polonistyki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
E-mail: krzysztof.babicki1991@wp.plPliki do pobrania:

» Babicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887