zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-11Andrzej BORKOWSKI – Pamięć wobec traumy. O osobach z niepełnosprawnością w literaturze współczesnej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Prezentowany artykuł objaśnia funkcję i znaczenie pamięci w procesie odbudowy kondycji fizycznej, psychicznej oraz duchowej osób, które uległy poważnemu wypadkowi lub też doświadczyły ciężkiej choroby. Analizie poddano nie tylko sposób działania pamięci po traumie, ale też skoncentrowano się na próbie wyjaśnienia jej roli w żmudnym procesie dochodzenia do zdrowia bohatera z niepełnosprawnością. Do badań wybrano pogłębione – w opinii autora – kulturowo i myślowo utwory wspomnieniowe z kręgu literatury europejskiej oraz polskiej (Heidi Hassenmüller, Zbigniewa M. Nowaka, Julie Sheldon i Lucy Elphinstone, Maxa Sinclaira). Jak ukazują dzieje bohaterów tych utworów, pamięć pełni niezwykle ważną rolę w procesie dochodzenia do zdrowia osób po traumie. Pozwala czerpać z pozytywnych zasobów historii jej życia (jak dzieciństwo, rodzina, przyjaźnie) i umożliwia przywoływanie wspomnień, które – odpowiednio przepracowane – nadają sens ludzkiemu życiu. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, literatura współczesna, trauma, pamięć, hermeneutyka, sacrum

Kontakt: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
E-mail: andrzej.borkowski@uph.edu.pl
ORCID 0000-0002-0003-4468Pliki do pobrania:

» Borkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887