zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-12Agnieszka K. HAAS – Między wspomnieniem a zapomnieniem. Metempsychoza, anamneza, wędrówka duszy. Przedstawienia pamięci w niemieckiej literaturze osiemnastego wieku


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Niniejszy artykuł omawia motyw pamięci i zapomnienia rozumianych jako przeżycia metafizyczne i religijne w niemieckiej literaturze oraz filozofii osiemnastego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu koncepcji ezoterycznych na obraz duszy i jej pamięci. Na wybranych przykładach tekstów literackich oraz filozoficzno-estetycznych pokazano formy, źródła i cele przedstawień pamięci i wspomnień duszy oraz ujęć problemu zapomnienia, związanych z koncepcjami metempsychozy, palingenezy, wędrówki dusz oraz anamnezy, które często stanowiły obiekt zainteresowania autorów tego okresu.

Słowa kluczowe: reinkarnacja, anamneza, pamięć, Goethe, Schiller, Lessing

Kontakt: Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51, 80-316 Gdańsk
E-mail: agnieszka.haas@ug.edu.pl
https://fil.ug.edu.pl/pracownik/1016/agnieszka_haas
https://orcid.org/0000-0002-2768-5981Pliki do pobrania:

» Haas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887