zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-19Włodzimierz OSADCZY – Teologia narodu i świadomość chrześcijańskiej misji Polski w świetle działalności i charyzmatu księży zmartwychwstańców


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Pierwsi zmartwychwstańcy przeszli głęboką metamorfozę, odchodząc od rewolucyjnej, antychrześcijańskiej postawy i dokonując nawrócenia na katolicyzm. Ich dziełem jest dogłębne przewartościowanie pojęć takich, jak „Ojczyzna”, „patriotyzm” czy „wolność”. W nowej teologii narodu kwestia niepodległości Polski została nierozerwalnie związana z Bożym porządkiem świata. W hierarchii wartości zmartwychwstanie Polski podporządkowane było zmartwychwstaniu Chrystusa. W tym też duchu rozwijało się głoszone przez księży zmartwychwstańców nauczanie o Polsce jako o Królestwie Maryi. Oczekując wskrzeszenia Polski, wskazywali oni także na jej misję dziejową wobec narodów słowiańskich, a w szczególności wobec słowiańskiego Wschodu, Rosji i narodów jej podporządkowanych. 

Słowa kluczowe: zmartwychwstańcy, katolicyzm, nawrócenie, naród, misja, teologia

Kontakt: Katedra Patrologii Łacińskiej i Greckiej, Instytut Historii Kościoła i Patrologii, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: wlodos@yahoo.com
Tel. 663128969
https://pracownik.kul.pl/wlodzimierz.osadczyPliki do pobrania:

» Osadczy.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887