zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-05Karolina ROZMARYNOWSKA – Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem refleksji podjętych w artykule jest koncepcja pamięci „fortunnej”, której autorem jest francuski filozof Paul Ricoeur. Autorka omawia jego ujęcie najważniejszych fenomenów mnemonicznych, takich jak wspomnienie, przypomnienie, zapomnienie, ewokacja i rozpoznanie, oraz związków, jakie między nimi zachodzą. Wyjaśnia również Ricoeurowską koncepcję pamięci jako działania, które z jednej strony łączy się z nakazem wierności, z drugiej zaś – posiada moc twórczą w stosunku do tożsamości podmiotowej. Przedmiotem namysłu jest także rola innego, który wkracza w obszar pracy pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.

Słowa kluczowe: pamięć, wspomnienie, zapomnienie, Paul Ricoeur

Kontakt: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 
E-mail: k.rozmarynowska@uksw.edu.pl
https://filozofia.uksw.edu.pl/node/138Pliki do pobrania:

» Rozmarynowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887