zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-3-135-16Radosław SZTYBER – Horyzonty prawdy w polskich gazetach ulotnych z roku 1621. W czterechsetlecie batalii chocimskiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi przegląd czterech polskich gazet ogłoszonych w roku 1621, zawierających informacje na temat batalii Rzeczypospolitej przeciw siłom tureckim, która zakończyła się podpisaniem traktatu pokojowego. Zasadniczym celem szkicu jest ukazanie obrazu konfliktu opisanego w tych starodrukach, wydanych bezpośrednio po bitwie bądź jeszcze w jej trakcie. Analizy koncentrują się zwłaszcza na deklaracjach autorskich, rozmaitych ornamentach literackich oraz na „prawdzie” o przebiegu wojny dokumentowanej w owych broszurach. Ich autorzy za pomocą rozmaitych środków perswazji starają się przekonać czytelnika, że Koronie Polskiej pisane jest niewątpliwe zwycięstwo, między innymi dzięki Boskiej interwencji. Mimo ich zapewnień o rzetelności przekazu, informacje zawarte w tekstach w dużej mierze są niemiarodajne, czy to ze względu na propagandowy cel broszur, czy z powodu braku wiedzy autorów o przebiegu bitwy. Jedna z badanych wypowiedzi ma cechy realistycznej oceny rozwoju wypadków i racjonalnie ukazuje potencjalne niebezpieczeństwo, w owym czasie nadal zagrażające Polsce ze strony imperium osmańskiego.

Słowa kluczowe: polska literatura okolicznościowa XVII wieku, gazety ulotne, bitwa pod Chocimiem w roku 1621, Marcin Paszkowski

Kontakt: Zakład Literaturoznawstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, p. 151D, 65-762 Zielona Góra 
E-mail: r.sztyber@ifp.uz.zgora.pl
Tel. 68 3284701
http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/struktura-instytutu/120-zaklad-literaturoznawstwa/165-radoslaw-sztyber

https://orcid.org/0000-0003-2955-1597Pliki do pobrania:

» Sztyber.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887