zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-25Maria FILIPIAK – Miejsca człowieka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka o obszarach odpowiedzialności człowieka w świecie współczesnym. Bibliografia obejmuje wypowiedzi z lat 1978-2021.


Słowa kluczowe: miejsce, wspólnota, odpowiedzialność, prawa człowieka


Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887