zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-09Anna KOŚCIOŁEK – Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W niniejszym szkicu podjęto próbę przedstawienia za pomocą metody semiotycznej wizerunku Wenecji w utworze Andrieja Murawjowa Pribavleniâ k „Rimskim pis’mam” (1847) jako przestrzeni przeżywanej, odczuwanej, a także utrwalonej w tekście literackim. Murawjow opisywał najbardziej charakterystyczne miejsca Wenecji, osobliwości „wodnego miasta”. Podstawowe elementy jego opisów przedstawiono w formie słownika, opierając się na dokonaniach Władimira Toporowa oraz koncepcji sygnatur miasta Tatjany Cywjan. Charakterystykę podzielono na trzy grupy: krajobrazową, kulturowo-symboliczną oraz językowo-stylistyczną. Autorka artykułu stara się wykazać, że w rozważaniach Murawjowa dominował aspekt dziedzictwa bizantyńskiego i prawosławia, a w związku z tym niejednokrotnie podkreślał on rabunkowy stosunek Wenecji do Konstantynopola.


Słowa kluczowe: Murawjow, Konstantynopol, Wenecja, Bazylika św. Marka, św. Marek, prawosławie, relikwie


Kontakt: Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 3, p. 313a, 87-100 Toruń
E-mail: Anna.Kosciolek@umk.pl
Tel. 56 6113598
https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=628540Pliki do pobrania:

» Kosciolek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887