zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-15Dobrosław KOT – Błędny uniwersytet


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor tekstu poddaje refleksji problem istoty uniwersytetu, osią rozważań czyniąc kategorię błądzenia. Z perspektywy nowożytnego kultu zaradności uniwersytet postrzegany jest jako korporacja nastawiona na produkcję odkryć naukowych i absolwentów, a wszelki błąd i błądzenie jako wady myślenia, które należy wyeliminować. W eseju podjęta została próba rewaloryzacji błądzenia, która doprowadziła do dostrzeżenia w błądzeniu zasady uniwersytetu i do propozycji rozumienia uniwersytetu jako wspólnoty błądzących.  


Słowa kluczowe: uniwersytet, miejsce, błądzenie, myślenie, nauka, zaradność, wspólnota błądzących


Kontakt: Katedra Filozofii, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, pok. 44c, 31-510 Kraków 
E-mail: dobrokot@interia.pl 
Tel. 12 2937572
https://gap.uek.krakow.pl/blog/pracownicy/dr-hab-dobroslaw-kot-prof-uek/Pliki do pobrania:

» Kot.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887