zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-14Wojciech Kruszewski – Zbawiająca wierność. Uwagi do wiersza Anny Kamieńskiej [Kiedy odchodzą wielcy]


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule zaprezentowano komentarz do utworu o incipicie „Kiedy odchodzą wielcy” autorstwa Anny Kamieńskiej. Wiersz dedykowany został badaczce polskiego romantyzmu Marii Janion i powstał w roku 1965, podczas wyjazdu poetki do Wilna. Kontekstem, który posłużył do zbudowania komentarza, są materiały warsztatowe związane z genezą utworu: kalendarze, dzienniki, notatniki poetyckie, album fotograficzny. W kolejnych częściach tekstu sformułowane zostały odpowiedzi na pytania, skąd wzięła się dedykacja, jakie doświadczenia z wileńskiej podróży były kluczowe dla napisania tego wiersza oraz kto może być jego ukrytą bohaterką. W interpretacji omówiony został przede wszystkim motyw starych kobiet w tym utworze, jego zakorzenienie w samym pisarstwie Kamieńskiej i jego odmienność od najważniejszych realizacji tego motywu w literaturze polskiej dwudziestego wieku.


Słowa kluczowe: Anna Kamieńska, Maria Janion, Władysław Syrokomla, poezja polska dwudziestego wieku, romantyzm


Kontakt: Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin|
E-mail: wojciech.kruszewski@kul.pl
Tel. 81 4454310
ORCID: 0000-0003-1314-4620Pliki do pobrania:

» Kruszewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887