zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-10Joanna MICHALCZUK – „Dobry, mądry tekst jest naszym azylem”. Wokół korespondencji Tymoteusza Karpowicza i Kazimierza Brauna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł został oparty na niepublikowanym zbiorze kilkunastu listów Tymoteusza Karpowicza do Kazimierza Brauna i Kazimierza Brauna do Tymoteusza Karpowicza. Zachowana przez Brauna, przekazana autorce artykułu, korespondencja jest szczególnym świadectwem przyjaźni, która została nawiązana w roku 1980 na kontynencie amerykańskim, i ożywionej wymiany myśli darzących się wzajemnym szacunkiem naukowców i artystów słowa. List traktowany jako tekst kultury, odrębny gatunek wypowiedzi o własnych regułach kompozycyjnych, staje się tu cennym źródłem informacji biograficznych, odsłaniającym mniej znane, prywatne oblicze korespondujących autorów. Przybliżając ich sylwetki, przypomina zarazem o znaczeniu miejsc, z którymi byli związani – przede wszystkim w Polsce, z której obaj, w różnym czasie, wyjechali.


Słowa kluczowe: Tymoteusz Karpowicz, Kazimierz Braun, korespondencja, polscy twórcy literatury współczesnej

Kontakt: Katedra Dramatu i Teatru, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: joanna.michalczuk@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6809-0952Pliki do pobrania:

» Michalczuk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887