zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-06Witold M. NOWAK – Świat jako dom – dom jako świat. Z filozofii architektury i designu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł podejmuje rozważania z obszaru filozofii designu i jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym dla człowieka jest dom. Pomimo wagi tej kwestii rzadko sytuowano ją w centrum rozważań filozoficznych. Szukając odpowiedzi na pytanie o dom, przywołuję analizy takich autorów jak Martin Buber, Ulrich Schrade i Bogusław Wolniewicz. W dziejach człowieka przeplatają się – co ukazał Buber – epoki zadomowienia i bezdomności. W każdej jednak epoce dom i wnętrze domu mogą oddziaływać stabilizująco na ludzką psychikę bądź pozbawiać człowieka poczucia bezpieczeństwa ontologicznego. Koncepcję domu jako miejsca bezpieczeństwa we wrogim świecie wprowadzili purytanie w ramach afirmacji zwyczajnego życia. Istnieje architektura wnętrz, która zakorzenia człowieka w świecie, i taka, która pozbawia przestrzenie ludzkiego życia odniesienia do przeszłości oraz do bogatych w treść symboli. Przykładami tej ostatniej są właściwe światu nowoczesnemu nie-miejsca, miejsca bez idiomu, projektowane z myślą o niemal czystej funkcjonalności, a także wnętrza tworzone zgodnie z estetyką minimalizmu. Takim wnętrzom można przeciwstawić wnętrza inspirujące, mające charakter teatru pamięci. Ich wybitnym przykładem jest rzymski dom pisarza Maria Praza.


Słowa kluczowe: dom, miejsce, filozofia designu


Kontakt: Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Historii, Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
E-mail: nowwit@interia.pl
ORCID: 0000-0002-3799-1851Pliki do pobrania:

» Nowak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887