zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-05Ks. Zdzisław PAWŁOWSKI – Z Gilgal do Gilgal. Miejsca pamięci w biografii Elizeusza (2 Krl 2,1-4,38)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza w problemy metodologiczne biografii, dając narzędzie do interpretacji opowiadań składających się na historię Elizeusza jako następcy Eliasza w funkcji proroka. W części drugiej autor poprzez ujęcie biograficzne stara się prześledzić trajektorię geograficzną wędrówki Elizeusza, najpierw razem z Eliaszem z Gilgal na wschodnią stronę Jordanu, a następnie już samodzielnie z powrotem do Gilgal (por. 2 Krl 2,1-4,38). Kolejne etapy tej drogi wyznaczone są przez miejsca, które odwiedza prorok, odgrywające ważną rolę w pamięci religijnej Izraela. Szczegółowa analiza poszczególnych epizodów pozwala ustalić wpływ tych miejsc na osobę Elizeusza i jego sposób rozumienia swojej misji.


Słowa kluczowe: hermeneutyka biografii, miejsca pamięci, Eliasz, Elizeusz, kobieta, geografia teologiczna


Kontakt: Katedra Teologii Historycznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
E-mail: zdziwpaw@umk.pl; zpawlowski_55@o2.pl
Tel. 51 8014575
https://www.teologia.umk.pl/wydzial/jednostki-wydzialu/katedra-teologii-historycznej/Pliki do pobrania:

» Pawlowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887