zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-19Grzegorz PIĄTEK SCJ – Życie dla Kościoła. Kardynał Stanisław Nagy (1921-2013)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor artykułu w oparciu o materiały archiwalne i wybrane publikacje przedstawia sylwetkę ks. Stanisława Nagyego, oraz przytacza szereg nieznanych szerzej faktów związanych z jego pracą naukową i duszpasterską, służbą Kościołowi, propagowaniem nauczania Jana Pawła II i zaangażowaniem w życie Zgromadzenia Zakonnego Księży Sercanów. Rozważania koncentrują się głównie na ostatnim okresie życia Stanisława Nagyego, po wyniesieniu go do godności kardynalskiej. 


Słowa kluczowe: kard. Stanisław Nagy, Kościół, eklezjologia, Jan Paweł II, sercanie, patriotyzm


Niniejszy artykuł publikujemy z okazji setnej rocznicy urodzin kard. Stanisława Nagyego SCJ, wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL (do roku 2007) i przyjaciela „Ethosu”.


Kontakt: Dom zakonny Księży Sercanów, ul. Saska 2, 30-715 Kraków
E-mail: gpiatek@scj.pl
Tel. 12 2906303  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887