zobacz powiększenie


ETHOS ROK 35 2022 NR 1 (137)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 35

2022 nr 1(137)

O JEDZENIU

Z HISTORII JEDZENIA

LITERATURA O JEDZENIU I JEDZĄCYCH

INSPIRACJA DLA SZTUKI

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II

INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Andrzej KLONDER – Ku rekonstrukcji dawnych smaków i gustów kulinarnych (rec. Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany 1757 roku dnia 24 lipca, oprac. J. Dumanowski, S. Bułatowa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2021)
  • Piotr GUTOWSKI – Wokół pojęcia granicy (rec. Na pograniczu narodów i kultur. Polska. Europa. Ameryka, wybór i oprac. B. Wróblewski, Ł. Janicki, Czytelnik – Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Warszawa–Lublin 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (M. Orłowski, To powinniśmy czynić. Ewangelicka etyka teologiczna w ujęciu ks. Witolda Benedyktowicza (1921-1997), Wydawnictwo Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego „Pielgrzym Polski”, Warszawa 2021)

SPRAWOZDANIA

  • Henryk DUDA – Słowo, prawda i dobro (Ogólnoukraińska konferencja naukowa „Literacka twórczość Jana Pawła II – konteksty i nawiązania”, Brzuchowice k. Lwowa, 7-10 X 2021)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887