zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-1-137-14Joanna WOJNICKA – Wino – sacrum – codzienność. Szestidiesiatnicy i gruzińska supra


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony jest pełnometrażowemu debiutowi wybitnego gruzińskiego reżysera Otara Joselianiego Cierpkie wino (1966). Reżyser jest reprezentantem pokolenia w sowieckiej tradycji określanego mianem szestidiesiatników. Należał również do twórców, którzy w ramach kinematografii ZSRR kształtowali tak zwane szkoły narodowe. Poetyka kina Joseliniego wywodzi się dokumentu i w taki sposób przedstawia on obraz rzeczywistości, w Cierpkim winie jednak łączy dokumentalizm z subtelną, ale czytelną refleksją na temat rodzimej kultury, stanowiącej o tożsamości narodowej w strukturze sowieckiego państwa. Wykorzystując emblematyczne elementy gruzińskiej tradycji: wino i ucztę (supra), reżyser proponuje dyskretne, bo ukryte za paradokumentalną poetyką, niekiedy ironiczne, niekiedy poetyckie, a na pewno pozbawione idealizacji spojrzenie na realia połowy lat sześćdziesiątych.


Słowa kluczowe: tradycja gruzińska, wino, uczta, kinematografia gruzińska, szestidiesiatnicy, Otar Joseliani


Kontakt: Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
E-mail: joanna.wojncka@uj.edu.pl
https://film.uj.edu.pl/kadra/pracownicy/joanna-wojnicka
ORCID: 0000-0003-0125-886  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887