zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-1-137-06Jarosław DUMANOWSKI – O czym opowiada historia kuchni? Paul Tremo, kucharz wieku filozofów


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Paul Tremo był kuchmistrzem Stanisława Augusta Poniatowskiego i organizatorem słynnych obiadów czwartkowych. Jako osoba bliska monarsze pełnił na dworze specyficzną rolę wykraczającą poza samo kierowanie kuchnią. Był autorem pozostałego w rękopisie zbioru przepisów kulinarnych oraz wydanej w roku 1794 rozprawy o konserwacji żywności. Francuskie idee dobrego smaku, nowoczesne techniki kulinarne i liberalizację postu łączył z polskimi tradycjami kulinarnymi. Przyczynił się do ostatecznego porzucenia barokowego kanonu kontrastowego smaku, orientalnego egzotyzmu, surowego postu i dietetyki humoralnej. Jako „polskie” przedstawiał potrawy inspirowane francuską modą na kuchnię à la polonaise i à la Stanislas, związaną z lotaryńskim dworem króla Stanisława Leszczyńskiego. Ten wyraźnie francuski styl kulinarny został zaakceptowany w Polsce jako element kuchni narodowej. Tremo interesował się biologią i chemią, czytał dzieła oświeceniowych autorów, spotykał się i dyskutował z uczonymi. Poszukiwał nowych produktów żywieniowych, które mogłyby zażegnać klęski głodu, i pracował nad sposobami konserwacji żywności. W jego działalności widać wyraźny, sentymentalny kult natury i poczucie oświeceniowej utylitarnej misji kuchmistrza.

Słowa kluczowe: kuchnia, jedzenie, oświecenie, literatura kulinarna

Kontakt: Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego,
Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
https://www.historia.umk.pl/instytut/wykladowcy/?id=4207700
www.natemat.pl/blogi/dumanowski
www.facebook.com/kuchniastaropolska  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887