zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-1-137-09Agnieszka K. HAAS – Przejedzenie, niestrawność, głód. Dysfunkcje jedzenia jako strategie narracyjne w powieści Buddenbrookowie Thomasa Manna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Powieść Thomasa Manna Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny (1901) zawiera wiele wątków dotyczących jedzenia oraz powiązanych z nim zjawisk społecznych, psychologicznych i kulturowych, które nie tylko dopełniają obraz rzeczywistości przedstawiony w utworze Manna, ale także stanowią element obranej przez pisarza strategii narracyjnej. Autorka artykułu koncentruje uwagę na antytetycznie powiązanych motywach przejedzenia (niestrawności) i głodu oraz na ich funkcji estetycznej. Nie są one rozumiane jako składowa świata przedstawionego, ale jako element konstrukcji powieści.

Słowa kluczowe: Thomas Mann, Buddenbrookowie, jedzenie, powieść, Schopenhauer

Kontakt: Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51, 80-316 Gdańsk
E-mail: agnieszka.haas@ug.edu.pl
https://fil.ug.edu.pl/pracownik/1016/agnieszka_haas
https://orcid.org/0000-0002-2768-5981s  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887