zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-1-137-08Katarzyna ŁEŃSKA-BĄK – „Jesteś tym, co jesz”. O potędze „czystej” diety


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule opisana została jedna z bardziej popularnych obecnie diet, określana mianem prozdrowotnej, tak zwana czysta dieta. Polega ona na eliminacji dostarczania organizmowi między innymi żywności przetworzonej, którą uznaje się za nieczystą, a tym samym szkodliwą i niebezpieczną dla zdrowia człowieka. Obszarem badań objęto blogi i strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu, a także wpisy w mediach społecznościowych. W tekście wskazuje się na kulturowe konteksty czystej diety, powody jej popularności, jej powiązanie ze stylem życia i aksjologizowaniem pokarmów oraz na konsekwencje, do jakich stosowanie czystej diety może doprowadzić.

Słowa kluczowe: czysta dieta, czystość–brud, natura–kultura, styl życia, medycyna alternatywna, zdrowie, choroba, pestycydy, ortoreksja

Kontakt: Katedra Nauk o Kulturze i Religii, Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
E-mail: klenska@uni.opole.pl
http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/katarzyna-lenska-bak/
ORCID: 0000-0002-3751-7957  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887