zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-1-137-16Percy B. SHELLEY – W obronie diety naturalnej (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przekład eseju Percy’ego B. Shelleya A Vindication of Natural Diet: Being One in a Series of Notes to “Queen Mab”(a Philosophical Poem). Podstawa przekładu: Percy Bysshe Shelley, A Vindication of Natural Diet: Being One in a Series of Notes to “Queen Mab” (a Philosophical Poem), London and Manchester: F. Pitman, John Heywood and Offices of the Vegetarian Society, 1884.  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887