Patrycja MIKULSKA – Nie ma powrotu…


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Poszukując odpowiedzi na pytanie czy lepiej pozostawać na miejscu, czy przemieszczać się, oraz nawiązując do doświadczenia pandemii COVID-19 oraz ograniczeń związanych z lockdownem, autorka rozważa klasyczne filozoficzne zagadnienie stałości i zmienności, a także interpretuje tworzoną przez człowieka kulturę jako wyraz oporu wobec nieuchronności przemijania

Słowa kluczowe: nowy nomadyzm, pandemia COVID-19, stałość, zmienność, kultura, przemijanie

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887