zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-2-138-18Małgorzata ABASSY – Narracje o prawosławiu we współczesnej Rosji. O serialu Zbawiciel pod brzozami


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Do jakiego stopnia przeszłość może zostać przetworzona i uzdrowiona dzięki snuciu opowieści zakorzenionych w prawosławiu – fundamencie kultury rosyjskiej? Pytanie to stanowi myśl przewodnią zawartą w analizowanym w niniejszym artykule materiale źródłowym: rosyjskim serialu telewizyjnym z roku 2003 Zbawiciel pod brzozami w reżyserii Leonida Ejdlina. W kolejnych odcinkach filmu wyłaniają się problemy, które należy uznać za traumę kulturową spowodowaną nierozliczoną przeszłością. Równolegle toczy się opowieść o wybaczaniu, miłości, pokorze, zaufaniu oraz wspólnocie ludzi złączonych losem, jaki im przypadł w udziale. Prawosławie w niniejszym artykule ujęte jako zostało kultura i wiara, z pominięciem aspektu teologicznego czy związku z państwem. Taki też był zamysł reżysera Ejdlina, który pragnął przybliżyć widzom inną, mniej okrutną od znanej rzeczywistość, równie realną, jak ta doświadczana na co dzień. Wyprowadzone wnioski pozwalają uznać serial Zbawiciel pod brzozami za narrację o dużym potencjale kulturotwórczym. Oferuje on widzom narzędzie wglądu w siebie oraz przynosi nowe perspektywy oglądu i uzdrawiania kulturowych traum.

Słowa kluczowe: Leonid Ejdlin, prawosławie, narracja, kultura, film, współczesna Rosja

Kontakt: Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
E-mail: malgorzata.abassy@uj.edu.pl
https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/pracownicy/abassy-malgorzata
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9294-6156Pliki do pobrania:

» Abassy.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887