zobacz powiększenie


ETHOS ROK 35 2022 NR 3 (139)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 35

2022 nr 3(139)

SAMOTNOŚĆ

 • Od Redakcji – Nie jest dobrze, by człowiek był sam... (A.L.K.)
 • From the Editors – It Is Not Good that the Man Should Be Alone... (A.L.K.)
 • JAN PAWEŁ II – Od pierwotnej samotności do świadomości, dzięki której człowiek jest osobą (Przemówienie podczas audiencji generalnej, Watykan, 24 X 1979)
 • JOHN PAUL II – From Man’s Original Solitude to Man’s Awareness of Being a Person (General Audience, 24 October 1979

KU ISTOCIE ZJAWISKA

SAMOTNOŚĆ JAKO INSPIRACJA?

SAMOTNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ

SAMOTNOŚĆ WOBEC WARTOŚCI

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Marek BERNACKI – Okolice Miłoszów (rec. Rodzina Miłoszów i rody pogranicza polsko-litewskiego. Studia, red. A. Baranow, J. Ławski, A. Romanik, Wydawnictwo Temida 2 – Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok–Vilnius 2022)
 • Janusz MARIAŃSKI – O relacji religii i gospodarki (rec. E. Firlit, M. Hainz, J. Siewierski, Biznes, wartości i religijność w doświadczeniu i opiniach przedsiębiorców, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022)
 • Joanna SKOLIK – Joseph Conrad. Powtórzenia i różnice (rec. A. Adamowicz-Pośpiech, Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022)
 • Propozycje „Ethosu” (J. Ratzinger, Opera omnia, red. K. Góźdź, M. Górecka, t. 3, Bóg wiary i Bóg filozofów. Rozum filozoficzny – Kultura – Europa – Społeczeństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, cz. 1, tłum. J. Merecki SDS, cz. 2, tłum. J. Kobienia)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887