zobacz powiększenie


ETHOS 35, NO. 3 (139) (2022)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 35, no. 3 (139) (2022)

LONELINESS AND SOLITUDE

 • From the Editors, Nie jest dobrze, by człowiek był sam... (A.L.K.)
 • From the Editors, It Is Not Good that the Man Should be Alone... (A.L.K.)
 • J a n  P a w e ł II, Od pierwotnej samotności do świadomości, dzięki której człowiek jest osobą (Przemówienie podczas audiencji generalnej, Watykan, 24 X 1979)
 • J o h n P a u l II, From Man’s Original Solitude to Man’s Awareness of Being a Person (Address presented in the Vatican during the General Audience of 24 October 1979)

TOWARDS THE ESSENCE OF THE PHENOMENA

SOLITUDE AS AN INSPIRATION?

SOLITUDE AND CREATIVITY

LONELINESS FACING THE VALUES

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Marek  B e r n a c ki, The Roots of the Miłosz Family (review of Rodzina Miłoszów i rody pogranicza polsko-litewskiego: Studia, eds. A. Baranow, J. Ławski, and A. Romanik, Białystok and Vilnius: Wydawnictwo Temida 2 and Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2022)
 • Janusz  M a r i a ń s k i, On the Bond between Religion and Economy (review of E. Firlit, M. Hainz, and J. Siewierski’s Biznes, wartości i religijność w doświadczeniu i opiniach przedsiębiorców, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022)
 • Joanna  S k o l i k, Joseph Conrad: Restatements and Differences (review of A. Adamowicz-Pośpiech’s Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022)
 • Books recommended by Ethos (J. Ratzinger, Opera omnia, eds. K. Góźdź and M. Górecka, vol. 3, Bóg wiary i Bóg filozofów: Rozum filozoficzny – Kultura – Europa – Społeczeństwo, trans. J. Merecki, SDS, and Joachim Kobienia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
 4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. DOI Prefix 10.12887