zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-3-139-10Wojciech KACZMAREK – „Sama z Nim”. Carmen Hernández Barrera i budowanie wtajemniczenia chrześcijańskiego w ramach Drogi Neokatechumenalnej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W tekście przedstawiono życie i dzieło Carmen Hernández Barrery (1930-2016), współinicjatorki, wraz z Francisco (Kiko) Argüello, Drogi Neokatechumenalnej. Misyjne powołanie, jakie Hernández Barrera pragnęła od czasu wczesnej młodości realizować, zostało w jej życiu przekształcone w służbę ewangelizacji i zaowocowało ukształtowaniem się katechumenalnego sposobu realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego. W artykule ukazano, w jaki sposób głęboka relacja Hernández Barrery do Chrystusa, przeżywane przez nią cierpienie i samotność, a także bliskie kontakty z twórcami odnowy soborowej wpłynęły na treść głoszonych przez nią katechez i formację eklezjalną wspólnot neokatechumenalnych.


Słowa kluczowe: ewangelizacja, Carmen Hernández Barrera, wtajemniczenie chrześcijańskie, Droga Neokatechumenalna


Kontakt: Katedra Dramatu i Teatru, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: wojciech.kaczmarek@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5176-8755
https://pracownik.kul.pl/wojciech.kaczmarekPliki do pobrania:

» Kaczmarek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887