zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-3-139-09Marta LECHOWSKA – „…Ducha olśni, przeniknie ciało”. Twórczość Myrrhy Lot-Borodine – pierwszej prawosławnej teolog


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst poświęcony jest twórczości Myrrhy Lot-Borodine, rosyjskiej myślicielki, uważanej za pierwszą prawosławną kobietę–teolog, której pisma wywarły istotny wpływ na intelektualistów chrześcijańskiego Zachodu. Poszukiwała ona najodpowiedniejszego kształtu chrześcijańskiej antropologii, w jej centrum sytuując koncepcję przebóstwienia człowieka i związaną z nią kategorię imago Dei. W artykule przedstawiono poglądy teologiczne Lot-Borodine, poddano analizie ich związek z twórczością poetycką myślicielki oraz ukazano jej krytyczny stosunek do kultury religijnej Rosjan.


Słowa kluczowe: Myrrha Lot-Borodine, prawosławie, teologia theosis, patrystyka


Kontakt: Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
marta.lechowska@uj.edu.pl
https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/pracownicy/lechowska-martaPliki do pobrania:

» Lechowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887