zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Pierwsza osoba liczby pojedynczej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej podejmuje kwestie związane z samotnością człowieka w granicznych momentach jego egzystencji: narodzinach i śmierci. Analizie poddano niektóre sensy stwierdzenia, że człowiek rodzi się i umiera samotny. Rozważania zainspirowane zostały między innymi refleksją Blaise’a Pascala o człowieku jako trzcinie myślącej i Jacquesa Lacana koncepcją fazy lustra, a także fragmentami dialogu Fedon Platona oraz opisem doświadczenia oczekiwania na śmierć, pozostawionym przez Alfreda Delpa, jezuitę straconego w czasie drugiej wojny światowej za opór wobec nazizmu.


Słowa kluczowe: samotność, sytuacje graniczne, narodziny, śmierć, trzcina myśląca, faza lustra, Fedon, Alfred Delp


Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887