zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-3-139-08Krzysztof POLIT – „Pogrążyć się w sobie”. O elitarnym charakterze samotności w myśli José Ortegi y Gasseta


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Samotność stanowi centralną kategorię w filozofii człowieka według José Ortegi y Gasseta. W przekonaniu filozofa człowiek wyłonił się ze świata zwierzęcego dlatego, że dzięki umiejętności pogrążania się w sobie (hiszp. ensimismarse), czyli pozostawania w samotności, zaczął stopniowo uniezależniać się od natury. Możliwość pozostawania w samotności, automatycznie powodująca uniezależnianie się rodzaju ludzkiego od świata zewnętrznego, stanowiła źródło wszystkich działań człowieka o charakterze twórczym, czyli nauki, techniki i kultury. Ceną, jaką  płacimy za możliwość tworzenia, jest jednak nasze wewnętrzne rozdarcie. Chociaż mamy bardzo silną potrzebę kontaktu z innymi, tylko w momentach samotności żyjemy życiem w pełni autentycznym i twórczym.


Słowa kluczowe: samotność, José Ortega y Gasset, człowiek, tradycja, masy, elity, cywilizacja zachodnia


Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/334, 20-031 Lublin
E-mail: krzysztof.polit@poczta.umcs.lublin.pl
Tel. 81 5372842
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2228,pl.htmlPliki do pobrania:

» Polit.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887