zobacz powiększenie


ETHOS Rok 37 2024 nr 2(146)


Cena brutto: 30,00 PLN za szt.

SPIS TREŚCI

“Ethos” 37(2024) nr 2 (146)

PRAWDA I POSTPRAWDA

KU KONCEPTUALIZACJI POSTPRAWDY

W POSZUKIWANIU PRAWDY
JEDNOSTKA I WSPÓLNOTA

WYZWANIE POSTPRAWDY

PRZEZWYCIĘŻYĆ NIEPRAWDĘ

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Ks. Marcin F e r d y n u s – Godność ludzka w prawie stanowionym (rec. M. Rupniewski, Human Dignity and the Law: A Personalist Theory, Routledge, London–New York 2023)
  • Propozycje „Ethosu” (Michiko Kakutani, The Great Wave: The Era of Radical Disruption and the Rise of the Outsider, Crown, New York 2024)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

  • Noty o autorach  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887