DOI 10.12887/37-2024-2-146-10Katarzyna CIEPLIŃSKA – Prawda przeciw prawdzie okresu powojennego: Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz) przeciwko idealizacji ideologii komunistycznej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest przedstawienie idei prawdy, postprawdy i manipulacji w postrzeganiu ideologii komunistycznej w interpretacji niektórych ruchów społecznych w powojennej Wielkiej Brytanii w kontraście do doświadczenia polskich kręgów emigracyjnych dysponujących wiedzą na temat stalinowskich prześladowań w kraju. Problem przeanalizowany został w nawiązaniu do dwóch powieści Jerzego Pietrkiewicza (Future to Let z roku 1958 [wyd. pol. Przyszłość do wynajęcia (2016)] i Green Flows the Bile z 1959), polskiego pisarza, poety i tłumacza emigracyjnego. Pietrkiewicz zestawia polskie spojrzenie na tragiczną rzeczywistość komunizmu, obejmujące faktyczne doświadczenie jego skutków, z popularnym w powojennej Wielkiej Brytanii postrzeganiem tego systemu przede wszystkim w kategoriach myśli filozoficznej, opartej na wzniosłych ideałach równości, dzielenia się i pracy dla wspólnego dobra społeczności lokalnych i całego narodu. Pietrkiewicz przedstawia igranie z ideologią jako niebezpieczne zjawisko społeczno-polityczne i ostrzega, że zaślepianie ludzi wzniosłymi, acz nie mającymi realnego przełożenia na życie praktyczne hasłami może prowadzić do wypaczania sensu słów i odbiegania od ideałów, a zatem skutkować systemem totalitarnym, w którym manipulacja prawdą i różnie pojmowanymi postprawdami może prowadzić do zniszczenia społeczeństwa demokratycznego. 

Słowa kluczowe: Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz), Wielka Brytania po drugiej wojnie światowej, postprawda, komunizm

Kontakt: Katedra Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
E-mail: katarzyna.cieplinska@uwm.edu.pl
Tel. 89 524 64 11
https://wh.uwm.edu.pl/lingwistyka/o-nas/pracownicy/dr-katarzyna-cieplinska
ORCID 0000-0003-4011-1429Pliki do pobrania:

» Cieplinska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887