DOI 10.12887/37-2024-2-146-06Marek M. DZIEKAN – Ku rekonstrukcji przeszłości intelektualnej. ʿAlī Ibn Sālim al-Wardānī i jego Ar-Riḥla al-Andalusiyya


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest przedstawienie i próba analizy relacji ʿAlego al-Wardānīego, tunezyjskiego urzędnika i pisarza, z jego podróży do Hiszpanii w roku 1887. Chociaż dziewiętnastowieczna arabska literatura podróżnicza jest dość bogata i pozostaje przedmiotem badań naukowych, podróż Al-Wardānīego pomijana jest w arabistyce i została jedynie omówiona (dość pobieżnie) przez Henri Pérèsa w roku 1937. Al-Wardānī przybył z Tunezji do Stambułu wraz z Ḫayr ad-Dīnem, który wysoko cenił jego umiejętności. Podczas służby Tunezyjczyka w Turcji sułtan Abdülamid wysłał grupę wykształconych ludzi do zbadania europejskich zbiorów rękopisów arabskich. Al-Wardānī znalazł się jako tłumacz w grupie kierowanej przez Muḥammada Maḥmūda aš-Šinqīṭīego, której celem było zbadanie między innymi zbiorów w Escorialu i w bibliotekach andaluzyjskich. Efektem tej wyprawy był raport sporządzony dla sułtana przez Aš-Šinqīṭīego oraz dokonany przez Al-Wardānīego opis podróży, wydrukowany pierwotnie w gazecie „Al-Ḥāḍira” w latach 1888-1890, a zredagowany w całości i opublikowany jako książka dopiero w roku 1984.

Słowa kluczowe: ʿAlī al-Wardānī, Tunezja, Hiszpania, Andaluzja, podróż

Kontakt: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź, Poland
E-mail: marek.dziekan@uni.lodz.pl
https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/marek-dziekan
ORCID: 0000-0003-0291-2997Pliki do pobrania:

» Dziekan.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887