DOI 10.12887/37-2024-2-146-05Małgorzata HOŁDA – (Nie)autentyczność Bycia-z. Virginia Woolf i świadomość zbiorowa


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Twórczość Virginii Woolf charakteryzuje się przesuwaniem akcentu w zainteresowaniach powieściopisarki ze świadomości indywidualnej w kierunku świadomości zbiorowej. Najwybitniejsze powieści Woolf, Do latarni morskiej i Pani Dalloway, są przykładami jej koncentracji przede wszystkim na świadomości indywidualnej, podczas gdy późniejsze powieści pisarki, Fale i Między aktami, ukazują stopniowo pogłębiającą się eksplorację znaczenia świadomości zbiorowej. W Między aktami, wnikając w dychotomię jedności i wyobcowania, Woolf poddaje refleksji skomplikowaną naturę świadomości zbiorowej. Jednocześnie powieściopisarka zachęca do postrzegania autentyczności i nieautentyczności bycia-z w ich wzajemnym przenikaniu się, które głęboko wyraża kondycję ludzką. Ontologiczne pytanie o Dasein znajduje się w centrum binarnych opozycji przywoływanych przez Woolf, takich jak wspólnota i odrębność, autentyczność i nieautentyczność, prawda i fałsz. Proponując w artykule hermeneutyczno-fenomenologiczne studium dialektyki jednostkowości i zbiorowości, czerpię z podobieństw między filozofią egzystencji Virginii Woolf a filozoficzną hermeneutyką Martina Heideggera, a w szczególności jego rozumieniem prawdy (aletheia). W artykule skupiam się na zazębiającej się naturze społecznych (zewnętrznych) i osobistych (wewnętrznych) znaczeń rozproszenia, zawartych w lakonicznym, ale przemawiającym stwierdzeniu w powieści Między aktami: „Jesteśmy rozproszeni”.

Słowa kluczowe: autentyczność, kolektywność, świadomość, Martin Heidegger, Virginia Woolf

Kontakt: Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
E-mail: malgorzata.holda@uni.lodz.pl
https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/malgorzata-holda
ORCID 0000-0003-3772-6297Pliki do pobrania:

» Holda.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887