DOI 10.12887/37-2024-2-146-04Ryszard STRZELECKI – Postprawda w perspektywie społecznej, logicznej i metafizycznej. Uwagi wstępne


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Zjawisko postprawdy zostało ujęte w artykule w perspektywach: społecznej, kulturowej, medialnej, politycznej, logicznej, antropologicznej i metafizycznej, oraz na trzech poziomach obecności kulturowej: w tekstach zawierających postprawdę, w opracowaniach poddających postprawdę analizie i krytyce oraz w studiach poświęconych badaniu istoty zjawiska w zakresie personalizmu, logiki klasycznej i metafizyki. Celem artykułu była analiza postprawdy na poziomie trzecim, zmierzająca do ukazania osobliwości zjawiska w kontekście: prawdy, fikcji, logiki klasycznej i logik nieklasycznych, ontologii, metafizyki, społecznego podmiotu i jego działania. Postprawda jest konstytutywnym elementem kultury postmodernizmu i przyczynia się do obniżenia bytowego statusu zarówno społeczeństw, jak i jednostek. Jest czynnikiem sprawczym globalizacji, symulakryzacji, wirtualizacji, ludologizacji (uzabawienia) oraz powszechnego zakłamania. Jako taka wskazywana jest jako źródło degradacji człowieka i wartości obecnych w tradycji europejskiej.

Słowa kluczowe: prawda, postprawda, fake news, logika, medioznawstwo, ontologia, metafizyka, komunikacja, postmodernizm, podmiot

Kontakt: Wydział Nauk o Kulturze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
E-mail: rjstrzel@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/ryszard_strzelecki/
ORCID 0000-0001-8720-2526Pliki do pobrania:

» Strzelecki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887