Wydawnictwa własne

Dawid WINCŁAW, Marcin T. ZDRENKA – W objęciach metafory topografii domu. Ku rozpoznaniu problemów i ograniczeń

DOI 10.12887/33-2020-2-130-08

Alfred M. WIERZBICKI – Scalanie i dialog. Refleksje o „stylu” Karola Wojtyły–Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin

DOI 10.12887/33-2020-2-130-19

Karolina SZCZEŚNIAK – Ku rekonstrukcji przestrzeni domu. Domowe artefakty jako wyznaczniki różnic kulturowych w wybranych fotodokumentach społecznych

DOI 10.12887/33-2020-2-130-09

Eleonore Stump – Odkupienie w ujęciu Akwinaty

DOI 10.12887/33-2020-2-130-05

Natalia STENCEL – Wygnanie z domu pewności. O konieczności rezygnacji z „myśli ukończonej”. Perspektywa filozofii Lwa Szestowa

DOI 10.12887/33-2020-2-130-10

Agnieszka SETECKA – Między domem a fabryką. Wiktoriańska koncepcja odrębnych sfer w powieści Shirley Charlotte Brontë

DOI 10.12887/33-2020-2-130-15

Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – Między wiernością Pismu a inwencją artystyczną. Inspiracje biblijne w twórczości Zofii Kossak

DOI 10.12887/33-2020-2-130-14

Patrycja MIKULSKA – Dom istoty rozumnej
Anna KRAJEWSKA, Kazimierz KRAJEWSKI – Doświadczenie integralne źródłem metafizyki. Metafizyka epistemologiczno-personalistyczno-etyczna

DOI 10.12887/33-2020-2-130-18

Dobrosław KOT – Obcy w domu. Pomiędzy swojością a innością

DOI 10.12887/33-2020-2-130-07

Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy
Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy
Sylwia Iwanek – Powtórne stworzenie świata. Koncepcja ludzkiego domu w pismach Stanisława Vincenza

DOI 10.12887/33-2020-2-130-12

Dorota HAWRYLUK – „Człowiek rodzi się dla rozkwitu”. Wizja domu w poemacie Karola Wojtyły Wędrówka do miejsc świętych

DOI 10.12887/33-2020-2-130-13

Witold P. GLINKOWSKI – Dialogiczne i dramatyczne oblicze domu

DOI 10.12887/33-2020-2-130-06

Grzegorz GŁĄB – „Gdy piórem kieruje tęsknota”… Obyczaj i wiara w „Roku polskim” Zofii Kossak

DOI 10.12887/33-2020-2-130-20

Maria FILIPIAK – Dom

DOI 10.12887/33-2020-2-130-25

Andrzej DERDZIUK – Ciotka przyszłego Papieża. Stefania Wojtyła (1891-1962)

DOI 10.12887/33-2020-2-130-16

Agnieszka ADAMCZAK – Dom jako relacja. Henry’ego Davida Thoreau pomysły na budowanie demokracji

DOI 10.12887/33-2020-2-130-11

Ethos 33 (2020) nr 1 (129)
« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »