Wydawnictwa własne

ETHOS Rok 33 2020 nr 4 (132)
Zofia ZARĘBIANKA – Aspekty tradycji w myśli i dziele literackim Karola Wojtyły. Rozpoznania wstępne

DOI 10.12887/33-2020-4-132-20

Szymon Wróbel – Michela Foucaulta krótka historia zbawienia. Na marginesie Wyznań ciała

DOI 10.12887/33-2020-4-132-09

Wojciech WOJTYŁA – Podmiot społeczny jako przestrzeń samostanowienia. Personalistyczne podstawy samorządności

DOI 10.12887/33-2020-4-132-14

Jacek UGLIK – Człowiek przeciw państwu. Rozumienie istoty władzy w anarchokolektywizmie Michała Bakunina

DOI 10.12887/33-2020-4-132-08

Krzysztof POLIT – Masy i władza. Refleksje wokół filozofii społecznej José Ortegi y Gasseta

DOI 10.12887/33-2020-4-132-07

Furio Pesci – Potere e autorità. Tra Foucault e Girard

DOI 10.12887/33-2020-4-132-10

Dariusz PAWELEC – Rozpad władzy jako konsekwencja upadku mitologii. Obrazy końca systemu komunistycznego w korespondencji Jerzego Giedroycia i Witolda Wirpszy z lat 1981-1985

DOI 10.12887/33-2020-4-132-12

Mateusz NIEĆ – Mitologia populizmu w Wystarczy być Jerzego Kosińskiego

DOI 10.12887/33-2020-4-132-19

Krzysztof LOSKA – Kultura filmowa w okupowanej Korei w latach 1910-1945

DOI 10.12887/33-2020-4-132-18

Krystyna LATAWIEC – „Kostne światowidy”. Funkcjonariusze aparatu przemocy w wybranych spektaklach teatralnych

DOI 10.12887/33-2020-4-132-13

Janusz KRÓLIKOWSKI – Święta władza. Forma wewnętrzna pojęcia władzy w Kościele

DOI 10.12887/33-2020-4-132-05

Anna KOŚCIOŁEK – O sakralizacji monarchy. Koronacja Aleksandra II we wspomnieniach Andrzeja Murawjowa

DOI 10.12887/33-2020-4-132-15

Barbara GUTKOWSKA – Ku odrzuceniu „erenburgowatości”. Sławomir Mrożek wobec PRL-u w tekstach autobiograficznych

DOI 10.12887/33-2020-4-132-11

Ryszard Daniel GOLIANEK – Makbet, Prorok, Borys Godunow. Studium obłąkańczej tyranii w operze dziewiętnastowiecznej

DOI 10.12887/33-2020-4-132-17

Maria FILIPIAK – O władzy i odpowiedzialności za władzę

DOI 10.12887/33-2020-4-132-27

Marek M. DZIEKAN – Czy Prorok Muḥammad był królem? ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq i „musayṭir”

DOI 10.12887/33-2020-4-132-06

Dorota CHABRAJSKA – Moc podejmowania decyzji
Alicja ŻYWCZOK – Ludzkie wady jako wyzwania etyczne i wychowawcze. Rozważania na kanwie dziejopisarstwa Wincentego Kadłubka

DOI 10.12887/33-2020-4-132-21

Bożenna CHYLIŃSKA – Władza, przywództwo i siła polityczna w amerykańskim ruchu syjonistycznym w latach 1914-1920. W stulecie ustanowienia Brytyjskiego Mandatu Palestyny

DOI 10.12887/33-2020-4-132-16

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »