Wydawnictwa własne

Maria FILIPIAK – Piękno stworzenia i piękno kultury

DOI 10.12887/32-2019-3-127-27

Piotr CHLEBOWSKI – „Kształtem jest miłości”. O idei piękna w twórczości Norwida

DOI 10.12887/32-2019-3-127-20

Wojciech KACZMAREK – Od doświadczenia człowieka do miłości osoby. Osoba i relacje osobowe w twórczości literackiej Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-3-127-19

Ks. Krzysztof SASUŁA – „Dzika świętość” i kicz. Uwagi o mistyce – w aspekcie estetycznym, etycznym, psychologicznym i teologicznym

DOI 10.12887/32-2019-3-127-18

Elżbieta MIKICIUK – Kenoza jako Kalofania. Fiodor Dostojewski o tajemnicy Chrystusowego piękna

DOI 10.12887/32-2019-3-127-17

Lilianna BIESZCZAD − Piękno w formie tańca czy piękno formy tańca? O potrzebie estetyki filozoficznej

DOI 10.12887/32-2019-3-127-16

Maria Gołębiewska − Podmiot intencji i przeżyć. Receptywność podmiotu i oceny estetyczne według Nicolasa Malebranche’a

DOI 10.12887/32-2019-3-127-15

Magdalena BOROWSKA – Piękno i (współczesna) architektura. Od kryterium estetycznej oceny do fenomenalnego jawienia się

DOI 10.12887/32-2019-3-127-14

Jolanta M. MARSZALSKA – Ubogie piękno: Idea ascezy i prostoty w kościołach cysterskich w świetle Apologii do opata Wilhelma św. Bernarda z Clairvaux

DOI 10.12887/32-2019-3-127-13

Mariusz Czepczyński − Piękny krajobraz jako dobro publiczne. Reprezentacje i estetyzacje przestrzeni miejskich

DOI 10.12887/32-2019-3-127-12

Dominik MAIŃSKI − Utrwalić dziedzictwo. Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II

DOI 10.12887/32-2019-3-127-11

Agnieszka DODA-WYSZYŃSKA – Piękno w upolitycznionym świecie. Przypadek twórców samorodnych

DOI 10.12887/32-2019-3-127-10

Michał HAAKE – Piękno symbolu. O Zwiastowaniu z Ołtarza św. Kolumby Rogiera van der Weydena

DOI 10.12887/32-2019-3-127-09

Beata PURC-STĘPNIAK – Bogowie, herosi i cnoty. Piękno jako cnota we włoskim malarstwie i grafice wczesnego renesansu

DOI 10.12887/32-2019-3-127-08

Waldemar CZAJKOWSKI − Matematyka a piękno

DOI 10.12887/32-2019-3-127-07

Andrzej MARYNIARCZYK – Pulchrum sequitur esse rei. U źródeł transcendentalności piękna

DOI 10.12887/32-2019-3-127-06

Krzysztof NAPORA SCJ – „Jak piękna jest miłość twoja” (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami

DOI 10.12887/32-2019-3-127-05

ETHOS Rok 32 2019 nr 2(126)
Maria FILIPIAK – O duchu muzyki

DOI 10.12887/32-2019-2-126-20

Jerzy WIŚNIEWSKI – Poeci o słuchaniu muzyki: Trzy wybrane lektury

DOI 10.12887/32-2019-2-126-11

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »