Wydawnictwa własne

Maciej NOWAK – Miasto – jazz – fotografia

DOI 10.12887/32-2019-2-126-19

Krzysztof MORACZEWSKI – Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori

DOI 10.12887/32-2019-2-126-05

Joanna MICHALCZUK – Artura Pałygi dramaturgia niepokojących pytań

DOI 10.12887/32-2019-2-126-13

Maria MAŁANICZ-PRZYBYLSKA − Słuchanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. O kontekstualnym odbiorze muzyki

DOI: 10.12887/32-2019-2-126-07

Wojciech KUDYBA – Eros i agape w liryce Janusza Stanisława Pasierba

DOI 10.12887/32-2019-2-126-12

Maciej T. KOCIUBA – Fotokompozycje Ryszarda Horowitza: Obraz jako struktura holistyczna

DOI 10.12887/32-2019-2-126-10

Dorota HAWRYLUK – „Bo w nas są korzenie Piękna przegłęboko”. O formie poetyckiej medytacji biblijnej Karola Wojtyły–Jana Pawła II

DOI 10.12887/32-2019-2-126-14

Jerzy W. GAŁKOWSKI – Wyzwanie tej ziemi. Refleksje na kanwie poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...”
Agnieszka DRAUS – Słuchając sacrum. O doświadczeniu ducha w muzyce dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Rekonesans, wybór, interpretacja

DOI 10.12887/32-2019-2-126-08

Anna CHĘĆKA − Słuchanie jako modus myślenia. Perspektywa melomana, wykonawcy i krytyka

DOI 10.12887/32-2019-2-126-06

Miłosz ALEKSANDROWICZ − Akustyczna teoria dźwięku muzycznego Josepha Sauveura

DOI 10.12887/32-2019-2-126-09

ETHOS Rok 32 2019 nr 1(125)
Zofia ZARĘBIANKA – Semantyka ciszy w Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły. Rekonesans

DOI 10.12887/32-2019-1-125-14

Marta WÓJCICKA – O funkcjach słowa w kulturze

DOI 10.12887/32-2019-1-125-13

Ks. Grzegorz STRZELCZYK – Słuchacze Logosu. Kategoria słuchania w teologii katolickiej – próba syntezy

DOI 10.12887/32-2019-1-125-05

Dobrosław KOT – Niesłychany Obcy

DOI 10.12887/32-2019-1-125-07

Andrzej HEJMEJ – Literatura w kulturze akuzmatycznej

DOI 10.12887/32-2019-1-125-05

Jakub GUŻYŃSKI – Między teorią prywacyjną a teorią zła radykalnego. Johna Milbanka krytyka pozytywnej ontologii zła

DOI 10.12887/32-2019-1-125-09

Margaret A. Goralski, Krystyna Górniak-Kocikowska − Edukacja w dobie sztucznej inteligencji. wola słuchania jako nowe wyzwanie pedagogiczne

DOI 10.12887/32-2019-1-125-11

Witold GLINKOWSKI − Słuchanie jako nasłuchiwanie Boga i bliźniego. Glosa antropologicznofilozoficzna

DOI 10.12887/32-2019-1-125-06

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »