Wydawnictwa własne

Fr. Bronisław JAKUBIEC, SDS – W osiemdziesiątą rocznicę święceń …
Maria FILIPIAK – Pieniądz – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/31-2018-1-121-24

Flavio FELICE, Enzo DI NUOSCIO – Pieniądz, rynek, wiedza i reguły

DOI 10.12887/31-2018-1-121-12

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru” (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii

DOI 10.12887/31-2018-1-121-05

Agnieszka Dragan-Pawlusiak – Filantropia jako współczesne narzędzie spekulacji

DOI 10.12887/31-2018-1-121-11

Waldemar CZAJKOWSKI – Filozofia pieniądza a utopie

DOI 10.12887/31-2018-1-121-07

Katarzyna BALBUZA – Monety cesarza Tytusa. Kilka uwag o rzymskim mennictwie restytucyjnym

DOI 10.12887/31-2018-1-121-06

ETHOS Ból 2017 nr 4(120)
Zofia ZARĘBIANKA – Śmierć jako spełnienie Miłości. Dialektyka śmierci i miłości w Rozważaniu o śmierci Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-4-120-17

Krzysztof WIECZOREK – Samotność bólu, ból samotności

DOI 10.12887/30-2017-4-120-03

Maciej TROJAN, Julia SIKORSKA – Przeżywanie i rozumienie śmierci z perspektywy prymatologicznej

DOI 10.12887/30-2017-4-120-13

Magdalena SZPUNAR – Rozmawianie bez rozmowy. O kryzysie komunikacji międzyludzkiej

DOI 10.12887/33-2020-1-129-13

Mateusz SZUBERT – Anatomia bólu. Ujęcie socjokulturowe

DOI 10.12887/30-2017-4-120-07

Maria SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA, Małgorzata LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ, Longina STRUMSKA-CYLWIK – Z dziećmi o cierpieniu

DOI 10.12887/30-2017-4-120-11

Adriana SCHETZ – Zdolność odczuwania bólu przez zwierzęta

DOI 10.12887/30-2017-4-120-14

Adam SAWICKI – Konflikt – rozdarcie – śmierć. Myśl rosyjska o bólu i cierpieniu: Bierdiajew, Iljin, Fiodorow

DOI 10.12887/30-2017-4-120-04

Ewa RYBAŁT – „Et dolores tanquam parturientis habens”. O przedstawieniach Ukrzyżowania w weneckim malarstwie szesnastego wieku

DOI 10.12887/30-2017-4-120-15

Krzysztof POLIT – „Cierpienie jest drogą świadomości”. O metafizyce cierpienia w późnej filozofii Miguela de Unamuno

DOI 10.12887/30-2017-4-120-05

Fabio PERSANO – Opieka paliatywna i terapia bólu we Włoszech

DOI 10.12887/30-2017-4-120-10

Grażyna OSIKA – O bólu generowanym społecznie

DOI 10.12887/30-2017-4-120-06

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »