Wydawnictwa własne

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana” (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów

DOI 10.12887/31-2018-4-124-03

Piotr CZARNECKI – W poszukiwaniu genezy zła. Koncepcja upadku w doktrynach katarskich a interpretacja „dekonstrukcjonistyczna”

DOI 10.12887/31-2018-4-124-04

Dorota CHABRAJSKA – Bezwzględność formy. O upadku pewnego typu kultury
ETHOS Rok 31 2018 nr 3 (123)
Maria FILIPIAK – Książka

DOI 10.12887/31-2018-3-123-22

Dorota CHABRAJSKA – Losy książki
Arkadiusz WAGNER – Artyzm książki. Refleksje bibliologiczne

DOI 10.12887/31-2018-3-123-09

Jakub SADOWSKI – Coincidentia oppositorum na indeksie ksiąg zakazanych. Zagadnienia istotne Bolesława Piaseckiego jako operacja semiotyczna

DOI 10.12887/31-2018-3-123-08

Ks. Dariusz RADZIECHOWSKI − Piękno jako kategoria antropologiczna w ujęciu Karola Wojtyły

DOI 10.12887/31-2018-3-123-16

Grażyna OSIKA – Świat bez książek? O możliwych przemianach kulturowych rzeczywistości

DOI 10.12887/31-2018-3-123-11

Jolanta M. MARSZALSKA – „...iżby nikt privatim żadnych traktatów nie wydawał”. Cenzura druków w zborach ariańskich w Rzeczypospolitej w szesnastym i siedemnastym wieku

DOI 10.12887/31-2018-3-123-07

Emilia LIPIEC, Wojciech KRUSZEWSKI − Zgubione w edycji. Uwagi o rękopisie Katolickiej etyki społecznej Karola Wojtyły

DOI 10.12887/31-2018-3-123-13

Kalina KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA − Rozważania o druku i o przyszłości książki. Marshalla McLuhana teoria mediów

DOI 10.12887/31-2018-3-123-12

Anna KRAJEWSKA − Podmiot narracyjny czy osoba? Alasdaira MacIntyre’a koncepcja podmiotu moralnego

DOI 10.12887/31-2018-3-123-15

Bartłomiej KNOSALA – Media, mądrość i humanistyka w kryzysie

DOI 10.12887/31-2018-3-123-10

Agnieszka K. HAAS – Zaszyfrowane księgi. Topos książki w prozie niemieckiego romantyzmu a problem samoświadomości

DOI 10.12887/31-2018-3-123-04

Adam FITAS – O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza

DOI 10.12887/31-2018-3-123-17

Ks. Dariusz DZIADOSZ – Biblia. Księga życia, prawa i przymierza

DOI 10.12887/31-2018-3-123-03

Krzysztof DYBCIAK − Wydawać dobrze i jak najwięcej. Uwagi dotyczące krytycznego wydania literackich dzieł Karola Wojtyły−Jana Pawła II
Monica BRZEZINSKI POTKAY – Księga natury, księga prawa? Prawo naturalne w poemacie The Owl and the Nightingale

DOI 10.12887/31-2018-3-123-06

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »