Wydawnictwa własne

Konrad GLOMBIK – Wokół interpretacji Amoris laetitia. Próba wyjaśnienia niektórych wątpliwości

DOI 10.12887/30-2017-4-120-18

Maria FILIPIAK – Ból

DOI 10.12887/30-2017-4-120-24

Józef F. FERT – Poezja (przed)jesiennych (nie)oczywistości
Mirosława CHUDA – Teatr prawdy niedosłownej
Sławomir BOBOWSKI – O bólu niesłyszenia Boga i bólu słabości. Milczenie – najważniejsza spowiedź Martina Scorsese

DOI 10.12887/30-2017-4-120-16

Natalia BARTNIK – Złagodzić ból niepełnosprawności. O sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce latach 1944-1970

DOI 10.12887/30-2017-4-120-12

Elżbieta A. BAJCAR, Przemysław BĄBEL – Jak ludzie pamiętają ból. Rola czynników sytuacyjnych i emocjonalnych

DOI 10.12887/30-2017-4-120-08

Przemysław BĄBEL, Elżbieta A. BAJCAR, Karolina ŚWIDER, Karolina WIERCIOCH-KUZIANIK, Wacław M. ADAMCZYK – Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu – aspekt psychologiczny

DOI 10.12887/30-2017-4-120-09

ETHOS Rok 30 2017 nr 3 (119)
Maria FILIPIAK – Światło, na które oczekujemy

DOI 10.12887/30-2017-3-119-26

Marcin TREPCZYŃSKI – Światło jako arché świata. Metafizyka światła Roberta Grosseteste

DOI 10.12887/30-2017-3-119-07

Agnieszka TES – Obecne, kontemplacyjne, tworzące. O sposobach przejawiania się światła we współczesnym polskim malarstwie abstrakcyjnym

DOI 10.12887/30-2017-3-119-15

Michał SOKULSKI – Wieszczowie i czyny prorocze. Zygmunta Krasińskiego rozważania o poezji i poetach w kontekście genezy proroctwa Przedświtu

DOI 10.12887/30-2017-3-119-13

Agata SKAŁA – Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza

DOI 10.12887/30-2017-3-119-17

Tomasz SIKORA – Teurgia światła. Wybrane zagadnienia mistyki światła w judaizmie

DOI 10.12887/30-2017-3-119-08

Adam POTKAY – O czymś, „co wiecznie już-już ma się ziścić”. Przemiany nadziei w epoce romantyzmu (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/30-2017-3-119-11

Katarzyna PACHNIAK – Pojęcie światła w islamie. Mistyka światła w traktacie Nisza świateł Al-Ghazalego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-09

Krzysztof LEŚNIEWSKI – Widzieć światłość. Światłość Boża w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

DOI 10.12887/30-2017-3-119-04

Jarosław KUPCZAK OP – Od poznania do spotkania. O Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły

DOI 10.12887/30-2017-3-119-19

Dobrosław KOT – Czcigodne jarzmo metafory. Kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini

DOI 10.12887/30-2017-3-119-06

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »