Wydawnictwa własne

Wanda BAJOR − Medium tożsamości. Książka w kulturze średniowiecznej Europy

DOI 10.12887/31-2018-3-123-05

ETHOS Rok 31 2018 nr 2(122)
Mariusz ZEMŁO – Wobec „obcego”. Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych Białegostoku o zachowaniach krzywdzących

DOI 10.12887/31-2018-2-122-16

Magdalena WILEJCZYK – Krzywda, przebaczenie i zadośćuczynienie. Perspektywa prawna i etyczna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-15

Ks. Alfred M. WIERZBICKI – Czy doświadczenie prawdy wystarczy do zbudowania etyki jako teorii powinności moralnej?

DOI 10.12887/31-2018-2-122-20

Marek SZYMAŃSKI – Zachodni buddyzm a opresja społeczna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-09

Marek SZULAKIEWICZ – Człowiek i krzywda. Między homo explorens a homo rapiens

DOI 10.12887/31-2018-2-122-04

Julia SIKORSKA, Maciej TROJAN – „My” i „one”. Szowinizm gatunkowy w kontekście badań psychologicznych nad relacjami międzygrupowymi

DOI 10.12887/31-2018-2-122-10

Karolina ROZMARYNOWSKA – Dlaczego słowa ranią. O istocie krzywdy językowej

DOI 10.12887/31-2018-2-122-08

Ewa PODREZ – Etyka na wskroś humanistyczna. Kilka uwag na marginesie tekstu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-22

Danuta OPACKA-WALASEK – „…gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci o zbyt małym sercu”. Doświadczenie krzywdy i wybaczania w poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta

DOI 10.12887/31-2018-2-122-12

Dobromiła NOWICKA – Ku koncepcji zadośćuczynienia. Ewolucja postrzegania krzywdy w prawie rzymskim

DOI 10.12887/31-2018-2-122-14

Elżbieta MIKICIUK – Piekło skrzywdzonych krzywdzicieli i sąd miłosiernego Baranka. O krzywdzie w twórczości Fiodora Dostojewskiego

DOI 10.12887/31-2018-2-122-11

Ireneusz ŁUĆ – Archeologia wojny na wyniszczenie. Wojna galilejska Wespazjana i Tytusa (maj-listopad 67 roku naszej ery)

DOI 10.12887/31-2018-2-122-13

Wojciech LEWANDOWSKI – Czy mamy prawo przebaczać w imieniu skrzywdzonych?

DOI 10.12887/31-2018-2-122-06

Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Doświadczenie wiążącej mocy prawdy. Metodologicznie zasadny punkt wyjścia etyki jako nauki

DOI 10.12887/31-2018-2-122-19

Kazimierz KRAJEWSKI – Integralny charakter doświadczenia moralnego według Tadeusza Stycznia a idea etyki jako filozofii pierwszej

DOI 10.12887/31-2018-2-122-18

Filip KOBIELA – Jeszcze zatańczę na waszych grobach! O istocie i typach Schadenfreude

DOI 10.12887/31-2018-2-122-05

Ks. Romuald JAWORSKI – Między zranieniem a pojednaniem. Refleksje o krzywdzie i przebaczeniu

DOI 10.12887/31-2018-2-122-07

Witold P. GLINKOWSKI – Człowiek i jego ból. Cierpienie jako paradygmat Tischnerowskiej filozofii dramatu

DOI 10.12887/31-2018-2-122-03

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »