Wydawnictwa własne

Od wieczoru poetyckiego do Sceny Plastycznej. Z profesorem Stefanem SAWICKIM rozmawia Adam FITAS
Maria FILIPIAK – Krzywda

DOI 10.12887/31-2018-2-122-29

Ks. Marcin FERDYNUS – Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odmowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Perspektywa Evangelium vitae

DOI 10.12887/31-2018-2-122-23

Piotr DUCHLIŃSKI – Etyka personalistyczna a obraz świata. Wokół artykułu Tadeusza Stycznia Etyka jako antropologia normatywna

DOI 10.12887/31-2018-2-122-21

Mirosława CHUDA – Lęk przed skokiem w studnię
Monika BADOWSKA-HODYR – Ku reintegracji. Rodzina w perspektywie procesu indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych wobec osób odbywających kary długoterminowe

DOI 10.12887/31-2018-2-122-17

ETHOS Pieniądz 2018 nr 1(121)
Anna ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ – Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii. Studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet

DOI 10.12887/31-2018-1-121-15

Szymon WRÓBEL – Możliwość ateizmu a możliwości ateizmu

DOI 10.12887/31-2018-1-121-08

Ks. Alfred M. Wierzbicki – Artysta porzuca filozofa. Mahler wobec Nietzschego
John STEPAN – Pieniądz, cena, wartość i wymiana (tłum. G. Dąbkowski)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-14

Clemens SEDMAK – Oścień dla ciała? Ubóstwo i pieniądz w tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (tłum. D. Chabrajska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-03

Adrian J. Reimers – Uniwersytet a kultura osoby (tłum. P. Mikulska)

DOI 10.12887/31-2018-1-121-17

Piotr MASIUKIEWICZ – Piramidy finansowe. Aspekty ekonomiczne oraz etyczne decyzji klientów

DOI 10.12887/31-2018-1-121-10

Jan KŁOS – „Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza

DOI 10.12887/31-2018-1-121-04

Włodzimierz KACZOCHA – Od separatyzmu do postawy solidarności. Normy etyczne a wolny rynek

DOI 10.12887/31-2018-1-121-09

Fr. Bronisław JAKUBIEC, SDS – W osiemdziesiątą rocznicę święceń …
Maria FILIPIAK – Pieniądz – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/31-2018-1-121-24

Flavio FELICE, Enzo DI NUOSCIO – Pieniądz, rynek, wiedza i reguły

DOI 10.12887/31-2018-1-121-12

Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru” (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii

DOI 10.12887/31-2018-1-121-05

« Poprzednie  ... 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 ...  Następne »