Wydawnictwa własne

Joanna MICHALCZUK – „Dobry, mądry tekst jest naszym azylem”. Wokół korespondencji Tymoteusza Karpowicza i Kazimierza Brauna

DOI 10.12887/34-2021-4-136-10

Tomasz MARKIEWKA – Berlin – Moskwa – Harbin – Lwów. Teodora Parnickiego miejsca i ludzie

DOI 10.12887/34-2021-4-136-08

Adela KUIK-KALINOWSKA – Jan Trepczyk i idea odrodzenia Kaszubszczyzny

DOI 10.12887/34-2021-4-136-18

Wojciech Kruszewski – Zbawiająca wierność. Uwagi do wiersza Anny Kamieńskiej [Kiedy odchodzą wielcy]

DOI 10.12887/34-2021-4-136-14

Jarosław KRAJKA – Nauczyciele wobec różnych odmian języka angielskiego. Minikorpusy językowe samodzielnie przygotowywane przez nauczycieli jako sposób podnoszenia świadomości zróżnicowania współczesnego języka angielskiego

DOI 10.12887/34-2021-4-136-07

Dobrosław KOT – Błędny uniwersytet

DOI 10.12887/34-2021-4-136-15

Anna KOŚCIOŁEK – Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji

DOI 10.12887/34-2021-4-136-09

Piotr A. GRUSZCZYŃSKI OFM – Nowe światy – stare problemy. Frank Herbert o conditio humana

DOI 10.12887/34-2021-4-136-13

Maria FILIPIAK – Miejsca człowieka

DOI 10.12887/34-2021-4-136-25

ETHOS ROK 34 2021 NR 3 (135)
Adriana WARMBIER – Świadomość przedrefleksyjna i tworzenie ocen. Rola pamięci i antycypacji afektywnej w procesach motywacyjnych i rozumowaniu praktycznym

DOI 10.12887/34-2021-3-135-06

Radosław SZTYBER – Horyzonty prawdy w polskich gazetach ulotnych z roku 1621. W czterechsetlecie batalii chocimskiej

DOI 10.12887/34-2021-3-135-16

Monika SIDOR – Paradoksy pamięci w rozważaniach Marii Stiepanowej. Powieść Pamięci pamięci
DOI 10.12887/34-2021-3-135-14
Karolina ROZMARYNOWSKA – Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura

DOI 10.12887/34-2021-3-135-05

Przemysław ROTENGRUBER – Pamięć i dialog. Pomiędzy werdyktami historii a pułapką społecznych iluzji

DOI 10.12887/34-2021-3-135-08

Angelika PAWLACZYK – Między radością a nostalgią. Pamięć o komunizmie w polskiej społeczności Stryja na Ukrainie

DOI 10.12887/34-2021-3-135-17

Włodzimierz OSADCZY – Teologia narodu i świadomość chrześcijańskiej misji Polski w świetle działalności i charyzmatu księży zmartwychwstańców

DOI 10.12887/34-2021-3-135-19

Michał KURAN – Do naśladowania i ku przestrodze. Formy pamięci w epice historyczno-heroicznej Samuela Twardowskiego

DOI 10.12887/34-2021-3-135-15

Wojciech KUDYBA – Pamięć i zapomnienie o arcydziełach. Przypadek Josepha Malègue’a

DOI 10.12887/34-2021-3-135-13

Klaudia JEZNACH – Powrót do zagubionej prawdy. Kultura hellenistyczna jako preewangelia

DOI 10.12887/34-2021-3-135-18

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »