Wydawnictwa własne

ETHOS ROK 34 2021 NR 4 (136)
Patrycja MIKULSKA – Nie ma powrotu…
Ireneusz ZIEMIŃSKI – Hans Castorp w okopach

DOI 10.12887/34-2021-4-136-11

Magdalena ZDUN – Homo regionalis. Region jako miejsce życia i aktywności człowieka.

DOI 10.12887/34-2021-4-136-16 

Małgorzata RUTKOWSKA – Zagubieni na „Dzikim Wschodzie”. Polska lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku we wspomnieniach Michaela Morana i Toma Galvina

DOI 10.12887/34-2021-4-136-17

Dorota ROCHECKA-SEMBRATOWICZ – Stachura lubelski? Kilka uwag o młodzieńczych wierszach poety

DOI 10.12887/34-2021-4-136-12

Grzegorz PIĄTEK SCJ – Życie dla Kościoła. Kardynał Stanisław Nagy (1921-2013)

DOI 10.12887/34-2021-4-136-19

Ks. Zdzisław PAWŁOWSKI – Z Gilgal do Gilgal. Miejsca pamięci w biografii Elizeusza (2 Krl 2,1-4,38)

DOI 10.12887/34-2021-4-136-05

Witold M. NOWAK – Świat jako dom – dom jako świat. Z filozofii architektury i designu

DOI 10.12887/34-2021-4-136-06

Joanna MICHALCZUK – „Dobry, mądry tekst jest naszym azylem”. Wokół korespondencji Tymoteusza Karpowicza i Kazimierza Brauna

DOI 10.12887/34-2021-4-136-10

Tomasz MARKIEWKA – Berlin – Moskwa – Harbin – Lwów. Teodora Parnickiego miejsca i ludzie

DOI 10.12887/34-2021-4-136-08

Adela KUIK-KALINOWSKA – Jan Trepczyk i idea odrodzenia Kaszubszczyzny

DOI 10.12887/34-2021-4-136-18

Wojciech Kruszewski – Zbawiająca wierność. Uwagi do wiersza Anny Kamieńskiej [Kiedy odchodzą wielcy]

DOI 10.12887/34-2021-4-136-14

Jarosław KRAJKA – Nauczyciele wobec różnych odmian języka angielskiego. Minikorpusy językowe samodzielnie przygotowywane przez nauczycieli jako sposób podnoszenia świadomości zróżnicowania współczesnego języka angielskiego

DOI 10.12887/34-2021-4-136-07

Dobrosław KOT – Błędny uniwersytet

DOI 10.12887/34-2021-4-136-15

Anna KOŚCIOŁEK – Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji

DOI 10.12887/34-2021-4-136-09

Piotr A. GRUSZCZYŃSKI OFM – Nowe światy – stare problemy. Frank Herbert o conditio humana

DOI 10.12887/34-2021-4-136-13

Maria FILIPIAK – Miejsca człowieka

DOI 10.12887/34-2021-4-136-25

ETHOS ROK 34 2021 NR 3 (135)
Adriana WARMBIER – Świadomość przedrefleksyjna i tworzenie ocen. Rola pamięci i antycypacji afektywnej w procesach motywacyjnych i rozumowaniu praktycznym

DOI 10.12887/34-2021-3-135-06

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »