Wydawnictwa własne

Ewa Wąchocka – Mówiące ciało. Przedstawienia cielesności w polskim dramacie współczesnym

DOI 10.12887/34-2021-2-134-14

Marcin TRYBULEC – Język jako materialny artefakt poznawczy. Zalety i ograniczenia ujęcia Andy’ego Clarka

DOI 10.12887/34-2021-2-134-12

Magdalena SZPUNAR – O potrzebie czułego narratora w nieczułym świecie

DOI 10.12887/34-2021-2-134-13

Piotr STALMASZCZYK – Pytania o język (i świat)

DOI 10.12887/34-2021-2-134-09

Rafał SOLEWSKI – Fenomenologia miłości i jej język w sztuce współczesnej. Szkic na kanwie myśli Władysława Stróżewskiego i Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

DOI 10.12887/34-2021-2-134-18

Stefan SAWICKI – Dlaczego Norwid?

DOI 10.12887/34-2021-2-134-22

Magdalena SAGANIAK – Langage. Zdolność do władania językiem w świetle badań lingwistycznych, filozoficznych i literackich

DOI 10.12887/34-2021-2-134-10

Dymitr ROMANOWSKI – Powrót do Ojców i dialog z duchem czasu. Hermeneutyka teologiczna Gieorgija Fłorowskiego

DOI 10.12887/34-2021-2-134-08

Jacek OSTASZEWSKI – O narracji epistemicznie niejednoznacznej. Niewiarygodność w kinie gier umysłowych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-16

Piotr T. NOWAKOWSKI – Aretologiczne i wychowawcze implikacje zjawiska inflacji słowa

DOI 10.12887/34-2021-2-134-20

Ks. Janusz KRÓLIKOWSKI – Rozwój języka doktrynalnego w służbie wiary

DOI 10.12887/34-2021-2-134-06

Andrzej KRAWIEC – Ku wymiarowi sacrum i Tajemnicy. Estetyka Władysława Stróżewskiego i numinotyczny język sztuki

DOI 10.12887/34-2021-2-134-17

Anna KOZŁOWSKA – Stosunek Karola Wojtyły do słowa (i Słowa) w świetle danych filologicznych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-21

Marek HETMAŃSKI – „Dostrzec to, co wspólne”. Metafory w Ludwiga Wittgensteina analizach filozoficznych

DOI 10.12887/34-2021-2-134-11

Maria Gołębiewska – Język i działanie. Performatywność słowa według Karola Irzykowskiego

DOI 10.12887/34-2021-2-134-15

Tomasz GARBOL – Wysubtelnienia niezwykłych poruszeń wyobraźni. Romantyczne źródła uprzywilejowania języka sztuki

DOI 10.12887/34-2021-2-134-07

Maria Filipiak – Język w służbie wiary i kultury

DOI 10.12887/34-2021-2-134-28 

ETHOS Rok 34 2021 nr 1 (133)
Marcin T. Zdrenka – Gra niemądrych pozorów. Jak nie ujmować i opisywać głupoty

DOI 10.12887/34-2021-1-133-09

Natalia STENCEL – Głupi, czyli inny. Podmiot w mistyce przeżyciowej

DOI 10.12887/34-2021-1-133-07

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »