Wydawnictwa własne

Agnieszka K. HAAS – Wyrzuty sumienia, poczucie winy, skrucha. O (deficycie) godności kobiety w dramacie Gottholda Ephraima Lessinga Miss Sara Sampson

DOI 10.12887/37-2024-1-145-13

Janusz GULA – „Zdumień” przeróżnych kilka. Na marginesie książki Anne Bernet Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim. Od prześladowań po nawrócenie, I-IV wiek
Witold P. GLINKOWSKI – Godność jako odpowiedź, której osoba udziela osobie

DOI 10.12887/37-2024-1-145-05

Maria FILIPAK – Godność – sprawiedliwość – solidarność

DOI 10.12887/37-2024-1-145-25

Sławomir CZAPNIK, Mariusz SNOPEK – Dochować wierności pięknu i upokorzonym. Zygmunta Baumana wizja humanisty

DOI 10.12887/37-2024-1-145-16

Andrzej BORKOWSKI – Kazimiera Iłłakowiczówna o godności uchodźcy

DOI 10.12887/37-2024-1-145-14

Magdalena SZPUNAR – Godność osoby chorującej. Medycyna narracyjna w przywracaniu podmiotowości pacjenta

DOI 10.12887/37-2024-1-145-08

Andrzej SZOSTEK MIC – Problem kary śmierci w doktrynie Kościoła katolickiego. Kilka uwag na marginesie bieżącej dyskusji

DOI 10.12887/37-2024-1-145-10

Karolina ROZMARYNOWSKA – Klucz do rzeczywistości moralnej? Etyczne znaczenie i aktualność pojęcia godności

DOI 10.12887/37-2024-1-145-06

Magdalena PIEKARA – Biskup i kuchmistrzyni. Kilka uwag na temat godności obywatela

DOI 10.12887/37-2024-1-145-15

Grażyna OSIKA – Dar godności. O interakcyjnym znaczeniu technik „dawania twarzy”

DOI 10.12887/37-2024-1-145-07

ETHOS ROK 36 2023 NR 4 (144)
Barbara Klonowska – Etyczne maszyny. Reprezentacje sztucznej inteligencji w powieściach Maszyny takie jak ja Iana McEwana i Klara i słońce Kazuo Ishiguro

10.12887/36-2023-4-144-08

Izabela Kaczmarzyk – Rzecz „godna widzenia” czy „apokaliptyczny potwór”? Konsekwencje maszynizacji górnośląskiej rzeczywistości kulturowej

DOI 10.12887/36-2023-4-144-11

Zbigniew Wróblewski, Paweł Fortuna – Podmiotowość moralna i status moralny sztucznej inteligencji. Perspektywa filozoficzno-psychologiczna

DOI 10.12887/36-2023-4-144-05

Władysław ZUZIAK, Barbara ŻMUDA-FRYDRYCHOWSKA – Uczestnictwo człowieka w świecie: Karol Wojtyła – Richard Rorty

DOI 10.12887/36-2023-4-144-13

Barbara TRYGAR – „Wielka jest siła pamięci”… Mój Ojciec Kazimerza Brauna
Grzegorz TRĘBICKI – Mariaż dwóch światów. Quasi-chrześcijańska wizja ewolucji człowieka i kosmosu w „Pieśniach Hyperiona” Dana Simmonsa

DOI 10.12887/36-2023-4-144-09

Zbigniew Nawrat – Medycyna i ethos robotów

DOI 10.12887/36-2023-4-144-12

Bartłomiej Knosala – Zarządzanie środowiskiem naturalnym przez sztuczną inteligencję. Ograniczenia i wyzwania narracji postnatury

DOI 10.12887/36-2023-4-144-10

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »