Wydawnictwa własne

Jarosław KRAJKA – Nauczyciele wobec różnych odmian języka angielskiego. Minikorpusy językowe samodzielnie przygotowywane przez nauczycieli jako sposób podnoszenia świadomości zróżnicowania współczesnego języka angielskiego

DOI 10.12887/34-2021-4-136-07

Dobrosław KOT – Błędny uniwersytet

DOI 10.12887/34-2021-4-136-15

Anna KOŚCIOŁEK – Andrieja Murawjowa „czytanie” Wenecji

DOI 10.12887/34-2021-4-136-09

Piotr A. GRUSZCZYŃSKI OFM – Nowe światy – stare problemy. Frank Herbert o conditio humana

DOI 10.12887/34-2021-4-136-13

Maria FILIPIAK – Miejsca człowieka

DOI 10.12887/34-2021-4-136-25

ETHOS ROK 34 2021 NR 3 (135)
Adriana WARMBIER – Świadomość przedrefleksyjna i tworzenie ocen. Rola pamięci i antycypacji afektywnej w procesach motywacyjnych i rozumowaniu praktycznym

DOI 10.12887/34-2021-3-135-06

Radosław SZTYBER – Horyzonty prawdy w polskich gazetach ulotnych z roku 1621. W czterechsetlecie batalii chocimskiej

DOI 10.12887/34-2021-3-135-16

Monika SIDOR – Paradoksy pamięci w rozważaniach Marii Stiepanowej. Powieść Pamięci pamięci
DOI 10.12887/34-2021-3-135-14
Karolina ROZMARYNOWSKA – Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura

DOI 10.12887/34-2021-3-135-05

Przemysław ROTENGRUBER – Pamięć i dialog. Pomiędzy werdyktami historii a pułapką społecznych iluzji

DOI 10.12887/34-2021-3-135-08

Angelika PAWLACZYK – Między radością a nostalgią. Pamięć o komunizmie w polskiej społeczności Stryja na Ukrainie

DOI 10.12887/34-2021-3-135-17

Włodzimierz OSADCZY – Teologia narodu i świadomość chrześcijańskiej misji Polski w świetle działalności i charyzmatu księży zmartwychwstańców

DOI 10.12887/34-2021-3-135-19

Michał KURAN – Do naśladowania i ku przestrodze. Formy pamięci w epice historyczno-heroicznej Samuela Twardowskiego

DOI 10.12887/34-2021-3-135-15

Wojciech KUDYBA – Pamięć i zapomnienie o arcydziełach. Przypadek Josepha Malègue’a

DOI 10.12887/34-2021-3-135-13

Klaudia JEZNACH – Powrót do zagubionej prawdy. Kultura hellenistyczna jako preewangelia

DOI 10.12887/34-2021-3-135-18

Agnieszka K. HAAS – Między wspomnieniem a zapomnieniem. Metempsychoza, anamneza, wędrówka duszy. Przedstawienia pamięci w niemieckiej literaturze osiemnastego wieku

DOI 10.12887/34-2021-3-135-12

Maria FILIPIAK – Czerpać z dziedzictwa

DOI 10.12887/34-2021-3-135-24

Mirosława CHUDA – W „wiecznej” pamięci
Andrzej BORKOWSKI – Pamięć wobec traumy. O osobach z niepełnosprawnością w literaturze współczesnej

DOI 10.12887/34-2021-3-135-11

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »